Rudens kustību sekvence no cikla "Gadalaiki." Taidzi dabā. Ēbeļmuižas parks, Rīga.

Dejiskā un meditatīvā  Senā garās Septiņu zvaigžņu 七星 太極 tradīcijas taidzi vēdekļa dejas kustību sekvence.

Trešā daļa "Rudens" no cikla “Gadalaiki"

Šajā daļā izpildot to kopā ar sākuma un noslēguma daļu ir 64 taidzi vēdekļa kustība.

Kopā Senajā garajā sekvencē ir vairāk kā 144 kustības, iekļaujot studijas un praksi par enerģiju pārvaldīšana sezonālajā ciklā un padziļinātas zināšanas par 5 elementu iedarbību, cji 氣  enerģijas plūsmu.

Tā ir skaista meditatīva deja taidzi kustībās ar vēdekli. Ir iespēja visu sekvenci mācīties gan klātienē, gan šeit - pakāpeniski studijā online.

Tā ir brīnišķiga pieredze un taidzi kopā praktizēšanas prieks, garīgas izaugsmes ceļš un laba veselība ikdienas dzīves nepārtraukto pārmaiņu procesos.

“Lai gan Dao nekad nav jārīkojas, tomēr viss ir padarīts.”

道常無為而無不為。

Dào cháng wúwéi ér wú bù wéi.

/fragments no  senā Laodzi teksta “Daodedzjin” 37.nodaļa Evitas Kristapsones tulkojums no ķīniešu valodas/


 Šis teksta fragments mums stāsta par līdzsvaru, kuru mēs varam piedzīvot rudens saulstāvju (秋分 qiūfēn)  laikā, līdzīgi kā pavasarī - pavasara saulstāvju laikā. Lai gan abos dabas miera brīžos enerģiju vienādojums ir salīdzināms un līdzīgs - sajūtās mēs to izjūtam atšķirīgi.

Pavasara saulstāvji mūs aicina un aizrauj vēl vairāk pieredzēt un piedzīvot, rudenī - mums rodas dabiska vēlēšanās pabeigt iesākto, noslēgties, mūsu jūtas un domas pārņem dziļāka miera un nemākslota - dabiska un nepiespesta pateicības sajūta pēc labi padarīta darba.

Arī Taidzi vēdekļa "Gadalaiku" cikla rudens daļā - mēs ieklausamies, saskaņojot Taidzi kustību ar ritmiem dabā, regulējot bez regulēšanas - maigi sekojot pārmaiņām, kustības atbalsta pārmaiņas dabā un cilvēkā, pamazām un pacietīgi harmonizējot un līdzsvarojot enerģiju!


Autors: Evita Kristapsone.
Tekstu oriģināltulkojumi.
Copyright (c) 2023
 taidzi.lv
pārpublicējot  saturu, lietojot oriģinālos  kustību, kursu nosaukumus - autora atļauja un atsauce (iekļaujot saiti uz vietni) obligāta.