Jan stila taidzi garās vairāk kā 108 kustību sekvences 1.daļa. Taidzi dabā. Engure.

Taidzi pamatkursa 1.daļā (Pk1) online mācamies Senās garās Jan stila taidzi vairāk kā 108 kustību sekvences 1.daļu.

Tagad arī visas Taidzi pamatkursa daļas ir iespējams mācīties attālināti - online.
Kamēr turpinat apgūt pamatkursu online vienu daļu secīgi pēc otras, visu iepriekšējo nodarbību ieraksti saglabājas. Pēc Taidzi pamatkursa pabeigšanas ir iespēja pagarināt Taidzi studijas online abonementu.

Šo materiālu izmanto arī klātienes nodarbību un semināru dalībnieki, lai papildinātu zināšanas un vingrinātos patstāvīgi nodarbību starplaikā.

Klātienes nodarbību dalībniekiem ir dalības maksas atlaide Taidzi studijas online pamatkursa nodarbībām.

Aktuālās nodarbības un semināri - Taidzi jaunumu daļā taidzi.lv mājaslapā