Meditatīva kustību sekvence ar "Dzērves" kustību uz abām pusēm.

白鶴亮翅 Bái Hè Liàng Chì