18. nodarbība. Centrālās enerģijas izstarošana. Kustība: "Augstsirdības loks."