7. nodarbība. Labvēlīgā Cji plūsmu sajūta. 4. daļa. 89. - 116. kustības kopā plūsmā.